Cobra Consultancy

Cobra Consultancy is gespecialiseerd in materiaal onderzoek

Sinds januari 2017 jl. vinden de zwembad corrosie-inspecties plaats door Mark Gonlag

  • Cobra Zwembad Inspectie 
  • Poortlaan 83  
  • 3261 PA  Oud-Beijerland   BTW NL136039388B01
  • Tel. 0625115350
  • info@cobrazwembadinspectie.nl
  • KvK Rotterdam 65623452.

Wijze van inspectie Cobra zwembadinspectie.


In overeenstemming met de huidige Wet- en regelgeving inspecteert en rapporteert Cobra conform het Bouwbesluit waarnaar ook wordt verwezen in de ”Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden, de Staatscourant” houdende Regeling Bouwbesluit Art. 5.12 m.b.t. RVS onderzoeksplicht t.b.v. veiligheid in overdekte zwembaden.

Cobra Consultancy is al jaren actief in zowel de zwembad wereld als industrie. De werkwijze van Cobra is gebaseerd op praktisch onderzoek en een opvolgend inspectie rapport. De rapportages en actiepunten zijn op maat gemaakt. Dat wil zeggen dat per inspectie de rapportage wordt opgemaakt in lagen, waarbij eenieder zijn aangewezen actiepunten begrijpt en kan uitvoeren.

Naast het maken van rapportages is het van belang om proactief te reageren bij risicovolle situaties. Indien er tijdens een inspectie zaken worden opgemerkt die risicovol zijn wordt er:

  • direct om een aanpassing gevraagd zonder de locatie te verlaten totdat de situatie is aangepast.
  • bij een minder dwingend probleem wordt er diezelfde dag per mail om een aanpassing gevraagd, waarbij de geïnspecteerde partij het tegendeel/aanpassing moet omschrijven en voorzien van beeldmateriaal waarin duidelijk te zien is dat de situatie is verbeterd.

Cobra Consultancy geeft altijd advies om naar een werkbare situatie te gaan, waarbij verbeteringen & veiligheid in zwembaden altijd voorop staat.

Ophangconstructie in binnenzwembaden zijn veelal in het nieuws geweest. Zeker als het gaat om roestvaststalen bevestigingssystemen en plafondconstructies.

Cobra Consultancy geeft advies over:

  • Bevestigingssystemen & plafondconstructies in binnenzwembaden & controleert deze tijdens zwembad plafond inspecties.
  • Preventief advies tijdens ontwerp en de bouw van nieuwe zwembad projecten.